10TON_flow_2.0

10TON CHEF

Genom åren har 10TON Rekrytering rekryterat chefer och personer med nyckelposition.


För lyckad rekrytering till en nyckelposition krävs omfattande arbete och flerårig erfarenhet av rekrytering. För att över huvud taget hitta passande chefsämnen, de som ännu inte börjat sin chefskarriär och som är svåra att upptäcka, och göra en rätt bedömning av personer och deras kapacitet, används headhunting, en fördjupad personlighetsanalys och ledarskapsanalys.

Med dessa ökade krav krävs det också mer av våra konsulter efter en rekrytering, bland annat finns 10TON Chef Rekrytering kvar i bakgrunden en tid efter rekryteringen för att ge råd och vägledning.