10TON_flow_2.0

För företag

Interim management täcker kundens behov att fylla upp en vakant chefsposition under en tidsbestämd period.

Interim management används av bolag under vissa specifika situationer, ex:

- bolag under uppköp
- bolag som fusioneras med ett annat bolag
- föräldrarledighet
- bolag under en kulturell förändringsprocess
- bolag som testar nya projekt/marknadsområden

Vår process för att hitta rätt interim manager är väl beprövad och håller hög kvalitet vilket är särskilt viktigt vid interim management

ANALYSFAS
Varje uppdrag inleder vi med att noggrant genomföra en analys av Ert företag. Tillsammans ser vi över ert behov, vilken kompetens samt vilka personliga egenskaper som behövs i Er organisation. Vi vill ha kunskap om företagshistorik, kritiska framgångsfaktorer, befattningen, krav, lämplig bakgrund samt vad personen skall tillföra gruppen och företaget.

Vår kund genomför alltid en kravprofil (personliga egenskaper) för uppdraget - av oss kallad "spökbild" denna ligger till grund för slutlig utvärdering av kandidaterna som också genomför motsvarande.

ANNONSFAS/SÖKFAS
Vi föreslår Er vilken metod som passar bäst för uppdraget beroende på de erfarenheter vi har. Vi tar ställning till parametrar som var kandidaterna finns och vad som lockar dem. Tillsammans kommer vi överens om befattningen skall annonseras eller ej.

PRESENTATION AV KANDIDATER
Vi presenterar vanligtvis två-fyra kandidater för varje uppdrag. Samtliga kandidater har genomgått personbedömning och träffat två rekryteringskonsulter från 10TON Rekrytering. Kandidater som når ända fram tar vi noggrann referenstagning på samt genomför ytterligare en djupintervju (för att verifiera mot den av kunden framtagna "spökbilden") – allt för att eliminera tänkbara hinder som kan påverka arbetsgivaren.

Maila oss på info@tioton.com så kontaktar vi dig för att se hur vi kan lösa ditt behov av interim management