10TON_flow_2.0

För interim kandidater

Interim Management täcker kundens behov av att fylla upp en vakant chefsposition under en tidsbestämd period.

Interim Management används av bolag under vissa specifika situationer, ex:

- Bolag under uppköp
- Bolag som fusioneras med ett annat bolag
- Föräldraledighet
- Bolag under en kulturell förändrings process
- Bolag som testar nya projekt/marknadsområden

Vi tror att du som kandidat för Interim Managent har följande bakgrund :

- Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
- Erfarenhet av att vara ledare
- Van vid förändringsprocesser
- Van vid att leda personal i olika företagskulturer
- Van vid att leda ledare

Vanliga roller som vi söker Interim Managers inom är:

CEO, VD, Vvd
CFO, Finanschef, Ekonomichef
HRManager, HR chef, Talentmanager
CTO, Teknikchef
CIO, IT chef
SalesManager
CMO, Marknadschef

Registrera dig i respektektive kategori pool under Publika Uppdrag