10TON_flow_2.0

Våra samarbetspartners

Rekrytering innebär för oss att vara en del i processen för att skapa framgångsrika och välmående organisationer. Inom 10TON Rekrytering har detta varit klart för oss länge och vi har nu tagit detta ett steg till genom att etablera samarbeten med tre organisationer vilka alla delar denna strävan. Dessa tre bolag fokuserar på hur vi motverkar psykisk ohälsa, hur vi mäter prestationen hos våra organisationer samt hur vi mäter hur vårt varumärke upplevs.

Papilly AB

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige och på bara två år har antalet sjukskrivningar som beror på stress ökat med 73%.

Papilly, med grund i Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet, har utvecklat ett interaktivt webbprogram som effektivt kan förebygga stress – både på och utanför arbetet.

Tjänsten gör det möjligt för dig som arbetsgivare att ge dina medarbetare ett verktyg de använder själva som kostnadseffektivt och metodiskt förebygger stressrelaterad ohälsa.

Läs mer på www.papilly.com eller kontakta oss så berättar vi mera.

Beta Team Performance AB

När mätte du prestationen i verksamheten senast och fick snabba svar som du kunde jobba vidare med?

BETA Performance Index är ett kraftfullt verktyg för att belysa ledarskapet och engagemanget i din organisation på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt. Resultatet finns framme inom 21 dagar.

Tillsammans med Bengt Baron utvecklades BETA Performance Index som fokuserar på organisationens prestationer inom tre områden; ledarskap, lag och individ. Med BETA Performance Index får du ett verktyg som hjälper dig att bygga en vinnarkultur och få bättre affärsresultat.

Läs mer på www.beta.se eller kontakta oss så berättar vi mera.

Modular Streams AB

Vilket rykte har ditt varumärke på sociala medier? Det pratas om ditt varumärke, dina konkurrenter och din bransch. Vill du i realtid veta vad som sägs och hur ditt varumärke värderas?

Mjukvaran Infomap:r samlar allt som sägs i sociala medier och presenterar det på ett strukturerat sätt efter att ha sorterat bort allt som inte är relevant. Alla omnämnanden presenteras i realtid som positivt, neutralt eller negativt och dessutom visas den sociala räckvidden kring varje omnämnande. Med rätt KPI:er för att mäta t. ex. utfall av kampanjer, ditt företags attraktionskraft med mera kan du använda denna information till din fördel.

Läs mer på www.modularstreams.com eller kontakta oss så berättar vi mera.