10TON_flow_2.0

För företag

Vi på 10TON Rekrytering hjälper ditt företag att hitta kompetent personal när ni inte har tid eller resurser till det. Samtliga rekryteringskonsulter har erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet, vilket ger oss specialkompetens inom området. Detta förenklar processen och möjligheterna att hitta rätt person till ditt företag.

Idag har vi flera tusen kompetenta kandidater i vårt register och den utökas varje dag av att duktiga och motiverade kandidater söker upp oss.

10TON Rekrytering kan genomföra hela eller utvalda delar av rekryteringsprocessen. Del av processen kan t.ex. vara personanalyser, analys av en gruppsammansättning eller referenstagning.
 

Rekryteringsprocessen - hur går den till?

ANALYSFAS
Varje uppdrag inleder vi med att noggrant genomföra en analys av Ert företag. Tillsammans ser vi över rekryteringsbehovet, vilken kompetens samt vilka personliga egenskaper som behövs i Er organisation. Vi vill ha kunskap om företagshistorik, kritiska framgångsfaktorer, befattningen, krav, lämplig bakgrund samt vad personen skall tillföra gruppen och företaget.

Vår kund genomför alltid en kravprofil (personliga egenskaper) för uppdraget - av oss kallad "spökbild" denna ligger till grund för slutlig utvärdering av kandidaterna som också genomför motsvarande.

ANNONSFAS/SÖKFAS
Vi föreslår Er vilken rekryteringsmetod som passar bäst för uppdraget beroende på de erfarenheter vi har. Vi tar ställning till parametrar som var kandidaterna finns och vad som lockar dem. Tillsammans kommer vi överens om befattningen skall annonseras eller ej.

PRESENTATION AV KANDIDATER
Vi presenterar vanligtvis två-fyra kandidater för varje uppdrag. Samtliga kandidater har genomgått personbedömning och träffat två rekryteringskonsulter från 10TON Rekrytering. Kandidater som når ända fram tar vi noggrann referenstagning på samt genomför ytterligare en djupintervju (för att verifiera mot den av kunden framtagna "spökbilden") – allt för att eliminera tänkbara hinder som kan påverka arbetsgivaren.

Maila oss på info@tioton.com så kontaktar vi dig för att se hur vi kan lösa ditt rekryteringsbehov.