10TON_flow_2.0
loading...

Vi jobbar med med headhunting/search

Vi har lång erfarenhet från ledande positioner i svenskt näringsliv. Vi har erfarenhet från olika typer av branscher och industrier samt även erfarenhet från internationella verksamheter.  Vi har egen erfarenhet av att rekrytera och vet vilka utmaningar det innebär.  Vi har varit verksamma sedan år 2000 och vi har därmed  referenser i ett brett spektra av områden.

De viktigaste personerna till din organisation
Vi rekryterar  chefsroller, nyckelpositioner samt specialistroller. Vi jobbar främst mot marknad, försäljning och affärsutveckling.  Storleken på våra kundföretag och organisationer varierar från de allra största till de lite mindre . Ofta är de framgångsrika och marknadsledande inom sitt område eller är i en stark förändring.  
Branscherfarenhet
10TON genomför och har genomfört rekryteringsuppdrag i en rad olika branscher – bl.a  följande områden:  Telecom, Vård & Omsorg, Utbildning, IT, Media  och Industri. Kombinationen av vår egen chefserfarenhet  samt erfarenheten av att rekrytera till olika branscher ger oss en stabil plattform att arbeta utifrån. Inblicken och förståelsen  kring organisationers arbetssätt och strukturer i en rad olika branscher skapar en trygghet för dig som kund.
Vårt unika arbetssätt

Vår kund genomför alltid en kravprofil (personliga egenskaper) för uppdraget - av oss kallad "Spegelbildsanalys". Denna ligger till grund för slutlig utvärdering av kandidaterna som också genomför motsvarande analys.  Användande av samma metodik vid fastställande av profil som vid analys av kandidat säkerställer att den nya medarbetaren har en profil som passar kulturen på  arbetsplatsen.  Innan uppdraget startar vill vi ha kunskap om företagshistorik, kritiska framgångsfaktorer, befattningen, skallkrav och börkrav , lämplig bakgrund samt vad personen skall tillföra gruppen och företaget.
Du som kund har alltid tillgång till samtliga konsulters nätverk.
 
.
..