10TON_flow_2.0
loading... 

"Vi har stark tillströmmning av rekryteringsuppdrag just nu i många olika branscher. Om du som kandidat vill göra dig sökbar för alla våra uppdrag så måste du godkänna det när du lägger in dig i systemet. Tänk på att ditt cv ska vara uppställd i kronologisk ordning och lätt att avläsa vad du har jobbat med. Försök även kort att beskriva vad dina arbetsgivare är verksamma inom."

Nicklas Ljungström
VD 10TON Rekrytering AB

SAMARBETSPARTNERS

BETA skapar vinnarkultur i näringslivet genom att träna jaget och laget med idrottens tydliga språk och verktyg "BETA skapar gränslös vinnarkultur"
Samarbete mellan 10TON och företaget Chef.

NYHETER

2014 > 03

Denna artikel är införd i Nya Affärer mars 2014

Nicklas Ljungström, VD på 10TON Rekrytering

Så undviker du att anställa fel personlighet


Hälften av alla rekryteringar går fel. Oftast inte helt och hållet, men tillräckligt mycket för att arbetsgivaren inte ska vara helt nöjd. Felet ligger sällan i matchningen av kompetens mot företagets behov, utan handlar oftare om personlighet och hur denna motsvarar vad organisationen verkligen behöver. Nicklas Ljungström, CEO på 10TON Rekrytering, berättar om hur man gör för att undvika en felmatchning som i värsta fall kostar både energi och pengar.
Arbetsgivare som söker personal har i regel tänkt igenom mycket noga vad man är ute efter rent kompetens- och erfarenhetsmässigt. Däremot har man ofta inte tänkt alls när det gäller de "mjuka" faktorerna som personlighet, ambitioner och attityd. Dessutom är det vanligt att de olika chefer som är inblandade i en rekrytering har helt olika krav och önskemål, även när det gäller "hard facts", den formella kompetensen.

– Flera undersökningar visar att hela 50 procent av alla rekryteringar går mer eller mindre fel, säger Nicklas Ljungström som driver rekryteringsföretaget 10TON i Stockholm. Man missar att verkligen definiera bilden av personen man söker, och att synka ihop de olika bilder som kan finnas hos olika kravställare. På 10TON tycker vi att det här är det mest grundläggande vid en rekrytering, och vi har utvecklat en egen metod som visat sig mycket effektiv för att minska felprocenten.

Djupgående analys ger synkad bild

Vad det handlar om är att göra ett ordentligt grundarbete, en djupgående analys i flera väl definierade steg. 10TON kallar sin metod spökbildsanalys, då hela processen utmynnar i en detaljerad bild av en person som än så länge bara finns på papperet.

– Första steget är att kravställarna, var och en för sig eller tillsammans, skriver ihop en beskrivning av vad det är man är ute efter. Med vår erfarenhet av analysarbete ser vi snabbt om man har en samsyn eller om det finns olika krav och förväntningar hos de här personerna.

Nästa steg är en gemensam diskussion där man ägnar några timmar åt att "brainstorma" kring vad man skrivit ned. Allt ska tas upp, ventileras och definieras. Slutresultatet är en gemensam bild av både de hårda aspekterna, som kompetens och bakgrund, och de mjukare faktorer som har med personliga egenskaper att göra. Tredje steget är att skriva ihop detta till ett dokument som sedan ligger till grund för den fortsatta rekryteringsprocessen.

När pendeln slår över åt andra hållet

– Det man kan kalla det fjärde steget löper parallellt med det fortsatta rekryteringsarbetet, fortsätter Nicklas Ljungström. Förutsättningarna för rekryteringen kan ju förändras under resans gång, det kan hända saker i organisationen och på marknaden, strategier kan läggas om. Intressenterna kan också behöva smälta vad vi kommit fram till. Vi finns med hela vägen som samtalspartner och bollplank.

En vanlig situation vid framför allt chefsrekryteringar är när man ska ersätta en person med mycket utpräglade drag, exempelvis en visionär entreprenörstyp som drivit på och skapat resultat, men också gjort medarbetarna utmattade. Då slår pendeln ofta över åt andra hållet och man söker efter någon med motsatt profil, en mer strukturerad och eftertänksam person.

– Vad man då missar, och som gör att man hamnar fel, är att även en lite tråkigare och mer förvaltande typ av chef måste ha en del av de egenskaper man tröttnat på hos föregångaren. Drivet och målmedvetenheten är fortfarande viktiga egenskaper, och då kan vi med vår spökbildsanalys hjälpa till att klargöra vad man faktiskt behöver - till skillnad från vad man i just det här läget tror att man behöver.

Fokus på att optimera besättningen

Som Nicklas Ljungström och hans kolleger ser det, är den övergripande frågan om kunden verkligen jobbar på att optimera sin "besättning". Särskilt i goda tider tenderar man att inte aktivt arbeta med optimering av medarbetarna och deras insatser, med resultat att det oväntat kan börja gå utför.

– Ja, vi driver på för att hjälpa våra uppdragsgivare att behålla fokus på att optimera organisationen och då göra den rätta analysen av den kompetens som behövs. Och nyckeln till det är att få "rätt personlighet på rätt plats".

Läs hela inlägget »

10TON Rekrytering AB deltog vid Chefgalan 2014Tillsammans med över 400 personer deltog vi vid årets Chefsgala vilken anordnas av vår samarbetspartner Chef.

Innan priserna delades ut genomfördes ett seminarium under temat mångfald och värderingsstyrt  ledarskap. Vi fick då bland andra lyssna till P-G Gyllenhammar, Hans Vestberg, Siavosh Derakhti och Caroline Berg.

Efter en eftermiddag fylld av kloka och tänkvärda ord följde en spännande galamiddag med prisutdelning till chefer inom 6 olika kategorier.

Läs gärna mer på www.chef.se.

Läs hela inlägget »