10TON_flow_2.0
loading... 

"Vi har stark tillströmmning av rekryteringsuppdrag just nu i många olika branscher. Om du som kandidat vill göra dig sökbar för alla våra uppdrag så måste du godkänna det när du lägger in dig i systemet. Tänk på att ditt cv ska vara uppställd i kronologisk ordning och lätt att avläsa vad du har jobbat med. Försök även kort att beskriva vad dina arbetsgivare är verksamma inom."

Nicklas Ljungström
VD 10TON Rekrytering AB

SAMARBETSPARTNERS

BETA skapar vinnarkultur i näringslivet genom att träna jaget och laget med idrottens tydliga språk och verktyg "BETA skapar gränslös vinnarkultur"
Samarbete mellan 10TON och företaget Chef.

NYHETER

2015

Papilly AB och 10TON Rekrytering AB (10TON) har tecknat samarbetsavtal avseende försäljning av Papillys digitala tjänster. Samarbetet innebär att 10Ton aktivt marknadsför och säljer Papillys stressprogram till kunder och företag i sitt nätverk.

10TON hjälper HR-ansvariga och VD/företagsledning att hitta kompetent personal. Samtliga rekryteringskonsulter är seniora och har lång yrkeserfarenhet från ledande befattningar i näringslivet.

Papillys stressprogram lanseras i månadsskiftet september/oktober 2015 och kommer att följas av program som riktar in sig på nedstämdhet, sömnsvårigheter, missbruk och panikångest.  

– 10TONs konsulter har alla lång operativ erfarenhet och stort kontaktnät bland relevanta beslutsfattare i näringslivet, säger Erik Lissner, VD på Papilly. – Genom samarbetsavtalet kan Papilly snabbare nå ut till fler företag så att fler anställda kan få tillgång till ett effektivt verktyg för att hantera stress och må bättre.

– Stressrelaterade problem med allt från nedsatt effektivitet till sjukfrånvaro är ett stort bekymmer för många företag vi möter och man söker efter användbara verktyg för att förebygga stress och ohälsa, säger, Nicklas Ljungström, VD på 10TON. Vi ser en stor potential i Papillys lösning och är övertygade om att många av våra kunder kan ha stor nytta av detta samarbete.

Papillys stressprogram bygger på den samlade kunskapen och den senaste forskningen om stress. Papillys forskare och experter har valt ut de metoder och övningar som visat sig ge god effekt. Dessa har lagt grunden till ett interaktivt och systematiskt program som stegvis hjälper användaren att kartlägga och förstå sin situation.  Användaren får träna på och lär sig tillämpa de verktyg och tankesätt som fungerar bäst. Många säljer kunskap om stress. Men det krävs mer än kunskap för att skapa en verklig förändring i tänkande och beteende.  I Papillys program är användaren aktiv och tar redan i första sessionen de inledande stegen mot minskad stress och ökat välmående.

Programmet är utformat och designat för att vara enkelt och tilltalande att genomföra, och passar för både privatanvändare och som ett verktyg för arbetsgivare att erbjuda sina anställda.

För ytterligare information:

Nicklas Ljungström VD 10TON Rekrytering
Tel: 0709-228 625
E-post: nicklas@tioton.com
www.tioton.com
​​​​
Erik Lissner, VD Papilly
Tel: 070-657 00 42
E-post: erik.lissner@papilly.com
www.papilly.se


Om Papilly

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Läs hela inlägget »

Det var med stor glädje vi deltog på en dag fylld av visioner och inspiration runt årets tema Human Centric Innovation.

Läs hela inlägget »

Den 12 maj genomför  10TON Rekrytering i samarbete med George Gombas från Customer Centric Europe ett seminarie med temat "Hur HR chefen kan öka genomslagskraften för HR relaterade frågor i den egna ledningsgruppen"

Läs hela inlägget »


Vi är glada över det samarbetsavtal som skrivits mellan EIF och 10TON och ser fram emot ett bra samarbete.För mer information om samarbetet vänligen kontakta Hans Wahlgren på hans@tioton.com.

Läs hela inlägget »

Hur vi som företag attraherar, behåller, utvecklar våra medarbetare är en fråga som får allt större betydelse i framgångsrika företag. Under ledning av moderator Anna Bellman och en panel som bland annat bestod av Anders Nilsson, VD Comhem, Patrik Nordqvist, Netigate och Sofie König, styrelseledamot på Netlight Consulting diskuterades hur vi ska hantera våra talanger framöver. 
 

Läs hela inlägget »


Telia var värdar på Stockholm Waterfront för en spännande eftermiddag där det diskuterades hur digitaliseringen har påverkat hur vi lever, arbetar och umgås. Insikter kring utmaningar relaterat till den digitala transformationen utforskades. Under moderator Eva Hamiltons ledning fick vi bland annat lyssna på Brian Solis, Jan Helin, Magnus Rosén och Thimon de Jong

Läs hela inlägget »

Vi på 10TON erbjuder nu även tjänster inom Interim. Läs mer under rubriken Interim Management

Läs hela inlägget »