10TON_flow_2.0

Hur mycket av teamets potential får ni ut?

Med ett väl fungerande lagspel kan er lönsamhet öka med upp till 20%. Vi på BETA vill gärna träffa dig på vår lunchaktivitet den 10 februari (riktad mot VD/chefer). Vi kommer att presentera vår process (BPI Performance Management) för att frigöra organisationers potential. Medarbetarna är vår största tillgång och investering, men frågan är hur mycket av potentialen som är frigjord och var begränsningarna finns? Detta är tydligt kopplat till företagets lönsamhet som bl.a. Gallup presenterar i sina studier.
Kom och träffa Bengt Baron som 2011 blev delägare på BETA och som i sin roll som VD alltid haft lagets förmåga i sitt fokus men som tidigare saknat tillräckligt snabba och enkla verktyg för att jobba med frågorna i vardagen. Efter tre års arbete på BETA är vi i mål med en intressant process för att jobba med företagets utveckling.
För anmälan kontakta: Joakim Rosengren, Mail: joakim@beta.se, Tel: 070-583 91 76

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter